OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Vrijwilligers

meertalig

OTA vindt het belangrijk dat hulpverlening kan aangeboden worden in de eigen taal. Werken met tolken vraagt van iedere organisatie en hulpverlener een extra inspanning. Taaloverbrugging faciliteert het gesprek.

Voor taalondersteuning kunnen hulpverleners terecht bij de verschillende tolkendiensten:

Oost- en West-Vlaanderen (exclusief Groot-Gent)

TELEFOONTOLKEN

TOLKEN TER PLAATSE

  • Agentschap Integratie en Inburgering
  • Je betaalt forfaitair 8 euro voor het eerste uur en 2 euro voor elk bijkomend kwartier. De vervoerskosten van de tolk worden ook aangerekend (0,33 euro per km of de prijs van het openbaar vervoer).

VERTALEN

Groot-Gent

TELEFOONTOLKEN

TOLKEN TER PLAATSE/VERTALEN/WEBCAMTOLKEN

OTA heeft doorheen de jaren een netwerk uitgebouwd van vrijwilligers. Wanneer nodig ondersteunden zij de bemiddelaars voor taalondersteuning. Momenteel wordt de vrijwilligerswerking herbekeken. We denken samen met de andere OTA’s na, welke rol onze vrijwilligers nog kunnen opnemen binnen onze werking.