OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Vrijwilligers

meertalig

OTA vindt het belangrijk dat hulpverlening kan aangeboden worden in een eigen taal. Hiervoor werken de professionele bemiddelaars van OTA regelmatig samen met vrijwillige co-bemiddelaars.

Zij helpen de taalbarrière overbruggen, de drempels in de communicatie verlagen en het vertrouwen tussen gezinnen en hulpverleners vergroten.