OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Doelgroep

Het Ondersteuningsteam ondersteunt de jeugdhulpverlening binnen de provincies Oost –en West-Vlaanderen.

Elke hulpverlener binnen Integrale Jeugdhulp (IJH) kan bij ons terecht voor een telefonisch adviserend consult: zowel vanuit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) als de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ).

Aanmelden voor een participatief consult kan:

Vanuit RTJ (K&G, CLB, BJB, CAW, VAPH, CGG):

  • In kader project vluchtelingen: NBBM of vluchtelingengezinnen in België vanaf 2015 (tot eind december 2018)
  • Vanuit het samenwerkingsverband Waas en Dender (vanaf opstart najaar 2018)
  • Vanuit andere samenwerkingsverbanden: betalend aanbod (vanaf opstart najaar 2018)
  • RTJ aanbieders buiten de samenwerkingsverbanden kunnen enkel bij ons terecht voor advies

Vanuit NRTJ:

  • OCJ
  • VK als gemandateerde voorziening
  • SDJR
  • Jeugdhulpaanbieders die vanuit bovenstaande diensten of ITP de opdracht krijgen een gezin te begeleiden

Voorwaarde:
Het domicilie van de betreffende jongere ligt in de provincie Oost- of West-Vlaanderen. Voor de andere provincies verwijzen wij door naar het OTA in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant.