OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Doelgroep

Het Ondersteuningsteam ondersteunt individuele hulpverleners, teams en organisaties uit de Integrale Jeugdhulp (IJH) binnen de provincies Oost –en West-Vlaanderen.

Elke hulpverlener uit de Integrale Jeugdhulp kan bij ons terecht via de helpdesk voor advies, informatie of doorverwijzing: zowel vanuit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) als de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ).

Aanmelden voor een ondersteuningstraject individueel, vanuit een team of organisatie kan:

Vanuit RTJ (K&G, CLB, BJB, CAW, VAPH, CGG):

  • In kader project vluchtelingen: omtrent casussen NBBM of vluchtelingengezinnen in België vanaf 2015 (tot eind december 2019)
  • Vanuit het samenwerkingsverband Krachtgericht RTJ Waas en Dender (1G1P) Folder

Vanuit NRTJ:

  • OCJ
  • VK
  • SDJR
  • Jeugdhulpaanbieders die vanuit bovenstaande diensten of ITP de opdracht krijgen een gezin te begeleiden

Voorwaarde:
Het domicilie van de betreffende jongere ligt in de provincie Oost- of West-Vlaanderen. Voor de andere provincies verwijzen wij door naar het OTA in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant en Brussel.