OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Ondersteuningsteam diversiteit in de Integrale Jeugdhulp

Opgelet!!!  Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, voeren we enkele wijzigingen door in ons ondersteuningsaanbod:

We zetten in op maximale telefonische bereikbaarheid voor advies en aanmelding. Naast de vaste permanentiemomenten (telkens van 9u tot 12u30), zijn de OTA medewerkers ook in de namiddag bereikbaar van 13u tot 17u30. Indien de medewerker niet bereikbaar is, laat uw naam en nummer achter en we bellen u zo snel mogelijk terug. Aangezien iedere medewerker zijn eigen vaste nummer heeft, bezorg ik u nogmaals de contactgegevens:

Voor een adviesvraag of aanmelding kan u terecht bij:

  • Fouad El-Ghraibi: 09 267 75 08 (telefoonpermanentie op maandagvm)
  • Margot Lavent: 09 267 75 26 (telefoonpermanentie op vrijdagvm)
  • Karima Sherzada: 09 267 75 07 (telefoonpermanentie op woensdagvm – werkt niet op vrijdag)
  • Vihamba Kihumulendi: 09 267 73 32 (telefoonpermanentie t.e.m. 3 april op donderdagvm – werkt niet op maandag en vrijdag)
  • Zehra Safak: 09 267 75 02 (telefoonpermanentie t.e.m. 3 april op dinsdagnm van 13u30 tot 17u – werkt niet op maandag, donderdagnamiddag en vrijdag)

Voor algemene of andere vragen kan u terecht bij:

  • Greet Lenaerts (coördinator): 09 267 75 34
  • Fouad El-Ghraibi (teambegeleider): 09 267 75 08

Lopende ondersteuningstrajecten worden met de individuele hulpverlener bekeken. Dossierbesprekingen met hulpverleners kunnen plaatsvinden via een telefoongesprek of via andere communicatiemiddelen zoals MS Teams. Gesprekken met ouders en jongeren kunnen ook eventueel met de hulpverlener via telefoon. Indien dit niet haalbaar is, wordt het gesprek verplaatst tot alvast na 3 april. Mijn collega’s nemen contact op met de hulpverlener indien er afspraken gepland staan in deze periode.

Nieuwe ondersteuningstrajecten kunnen blijvend aangemeld worden en opstarten volgens bovenvermelde afspraken.

Onze geplande vormingen, teamcoachings en casustafels worden verplaatst naar een later moment. De ingeschreven deelnemers worden per mail verwittigd en geïnformeerd over de nieuwe datum. Zij kunnen zich opnieuw inschrijven. Indien er plaatsen vrijkomen, zullen we dit via de website bekendmaken. We nemen contact op met organisaties om geplande teamcoachings te verplaatsen.


TELEFONISCHE TOLKEN

De coronacrisis treft heel veel gezinnen, hulpverleners houden via de telefoon contact met hun cliënten, maar wat met anderstalige ouders? Dit maakt deze gezinnen extra kwetsbaar in deze periode. Als hulpverlener kan je bij de tolkendiensten terecht voor telefonische tolken om zo het contact met deze gezinnen te behouden. Maak hier zeker gebruik van, zodat ook deze gezinnen de nodige ondersteuning kunnen krijgen in deze ongeziene situatie.

* De dienst Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap Integratie & Inburgering blijft operationeel en heeft een aanbod van telefoontolken.

Voor een telefoontolk bel je in op 02 208 06 11

* Het stedelijk agentschap IN-Gent heeft een aanbod videotolken voor voorzieningen in Groot-Gent.

De dienst is telefonisch bereikbaar van 9u00 tot 12u00 via 09/235 29 63 of


MEERTALIGE INFO over het CORONAVIRUS en de te volgen MAATREGELEN

INFO GRAAG DELEN met CLIËNTEN!!!

Er is nood om preventietips en nieuws over de (op te volgen) maatregelen ook in andere talen beschikbaar te stellen dan het Nederlands om op die manier diverse doelgroepen te bereiken.

Het agentschap Integratie & Inburgering zorgde voor vertalingen: https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Zowel schriftelijk als in audiovorm beschikbaar.


POSTER MET TIPS OVER OMGAAN MET CONFLICTEN IN HET GEZIN

Hulplijn 1712 verwacht een toename van conflicten en geweld in gezinnen tijdens de coronacrisis. Vandaag al krijgen vele politiezones en parketten meer klachten over familiaal geweld. 1712 staat klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zal tijdens de coronacrisis telefonische en online permanentie blijven voorzien. Daarnaast ontwikkelde 1712 een poster met tips over hoe gezinnen kunnen omgaan met conflicten en geweld tijdens deze periode.

https://www.weliswaar.be/welzijn-zorg/coronacrisis-hulplijn-1712-verwacht-toename-van-familiaal-geweld


Het Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen (OTA) is een erkende vzw en wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, concreet het Agentschap Jongerenwelzijn. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant – Brussel.

banner