OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

07/07/2020 – Helpdesk tijdens de zomervakantie

Ook tijdens de zomer blijven we telefonisch bereikbaar voor advies en aanmelding. Dit tijdens volgende permanentiemomenten:

 • Maandag 9u tot 12u30 via  09 267 75 08  met uitzondering:
  • 20/7 GEEN PERMANENTIE
  • 27/7 via 09 267 75 26
  • 03/8 via 09 267 75 07
 • Woensdag 9u tot 12u30 via 09 267 75 07 met uitzondering:
  • 15/7 via 09 267 75 26
  • 22/7 via 09 267 75 34
  • 29/7 via 09 267 73 32
  • 12/8 via 09 267 75 26
 • Vrijdag 9u tot 12u30 via 09 267 75 26 met uitzondering:
  • 31/7 GEEN PERMANENTIE
  • 04/9 via 09 267 75 08
  • 11/9 via 09 267 75 34

07/07/2020 – OPEN VORMINGSAANBOD NAJAAR BEKEND!! (meer info)

 • Basisworkshop ‘cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp’ – ism IROJ West-Vlaanderen
  • 17 september 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 16u00
  • 30 oktober 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 16u00
  • 25 november 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 16u00
 • Vorming ‘minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging’ – 24 september 2020 in het PAC Zuid Gent van 9u30 tot 16u00
 • Casustafels
  • Begeleiding van NBMV als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp
   • 12 november 2020 in het PAC Zuid Gent van 9u30 tot 12u30
   • 3 december 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30
  • Identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond.
   • 23 september 2020 in het PAC Zuid Gent van 9u30 tot 12u30
   • 2 oktober 2020 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30
 • ‘Opgroeien in een gepolariseerde wereld’ – vormingsdag door Birsen Taspinar – 15 oktober 2020 van 9u30 tot 16u30 in PAC Zuid Gent
 • Hoe als begeleider omgaan met discrimatie en discriminerende uitspraken in de leefgroep, in gesprek met ouders, enzovoort – 19 november 2020 in het PAC Zuid Gent van 9u30 tot 16u00

02/07/2020 – Bevraging rond taaloverbrugging binnen de Integrale Jeugdhulp

De koepels (Vlaams Welzijnsverbond, Jo-In, SOM) en de vier Vlaamse OTA ’s organiseren samen een bevraging ivm taaloverbrugging wanneer hulpverlener en cliënt geen gemeenschappelijke taal hebben.

We richten ons naar alle sectoren binnen de Integrale Jeugdhulp. Zowel leefgroepbegeleiders, contextbegeleiders, stafmedewerkers, psychologen, teamverantwoordelijken… roepen we op om deel te nemen.

Het invullen van de enquête neemt slechts enkele minuten in beslag. Via deze link komen jullie rechtstreeks op de bevraging

Alvast hartelijk dank!


15/06/2020 – Maatregelen i.k.v. Covid-19

We blijven alternatieve communicatiemiddelen (telefoon, beeldbellen) inzetten waar mogelijk. Indien deze onvoldoende antwoord kunnen bieden voor de ondersteuningstrajecten, dan kunnen face-to-face contacten vastgelegd worden.

OTA formuleert op basis van de richtlijnen vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn graag een kader waarin deze face-to-face contacten op een veilige manier kunnen verlopen:

 • Het gesprek vindt bij voorkeur plaats op de dienst of in de voorziening, op een plek waar de voorschriften rond afstand en handhygiëne kunnen gerespecteerd worden: ruimte kan goed verlucht worden, afstand van anderhalve meter tussen de gesprekspartners is mogelijk, gesprekstafel en deurklinken werden gereinigd.
 • Gesprekken in openlucht (wandeling, stoepbezoek, voordeurgesprek) zijn bespreekbaar, mits ieders privacy kan gegarandeerd worden.
 • Huisbezoeken kunnen voorlopig enkel bij uitzondering. De aanvraag gebeurt bij de coördinator van OTA, via de hulpverlener of via de OTA-ondersteuner. Bij huisbezoeken is (bovenop de richtlijnen van afstand en handhygiëne) het dragen van mondmaskers verplicht.
 • De OTA-ondersteuner voorziet in beschermingsmateriaal (mondmasker, handgel) voor zichzelf.
 • Bij (vermoeden van) coronabesmetting van één van de deelnemers aan het gesprek, kan het gesprek uiteraard niet doorgaan.

 

banner

Het Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen (OTA) is een erkende vzw en wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, concreet het Agentschap Jongerenwelzijn. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant – Brussel.