OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) Oost- en West-Vlaanderen is een erkende vzw en wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, concreet het Agentschap Jongerenwelzijn. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant – Brussel.

banner

OPEN AANBOD 2019

Workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp op 29 mei (vm) en 17 juni (nm) – VAC Gent

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de jeugdhulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillend lijken dan mezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen?

Het IROJ OVL organiseert, samen met OTA vzw, een aantal workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp. Er wordt gestart met een korte voorstelling van OTA. Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken, enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod. Nadien reflecteren we over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal.

Inschrijven voor de workshop op 29 mei kan tot 27 mei 2019 of tot volzet via het inschrijvingsformulier. Inschrijven voor de workshop op 17 juni kan tot 12 juni of tot volzet via het inschrijvingsformulier.

De uitnodiging vind je hier: uitnodiging workshops cultuursensitief werken id jeugdhulp

Vorming ‘minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging’ op 20 juni 2019 van 9u30 tot 16u00

Gezinnen op de vlucht migreren vaak niet samen. Heel wat minderjarige vluchtelingen maken de oversteek eerst alleen om daarna andere familieleden over te brengen. Via de procedure van gezinshereniging proberen heel wat NBMV’s (Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen) hun gezin opnieuw samen te brengen. Deze procedure brengt op verschillende vlakken heel wat stress met zich mee. Naast administratieve, financiële en praktische druk, ervaren veel van deze jongeren een grote psychosociale last zowel voor de gezinshereniging als erna.

In deze vorming focussen we ons op de  psychosociale impact van deze procedure op de minderjarige vluchtelingen. Hoe kan je als hulpverlener deze jongere zo goed mogelijk voorbereiden? En wat na de hereniging? Blijkt het steeds een verhaal van “one happy family” te zijn of ligt de waarheid in de realiteit ergens anders? Hoe worden kinderen opnieuw kinderen en welke rol is er voor de ouders weggelegd? Hoe ondersteun je het ‘nieuw samengesteld gezin’?

Aan de hand van een interactieve vorming met focus op casussen, oefeningen en het aanreiken van enkele concrete methodieken proberen we samen met de deelnemers een antwoord te vinden op deze en nog veel meer vragen die rond dit thema spelen.

LOCATIE

Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent – lokaal 300.01.002

INSCHRIJVEN

Deelname is kosteloos, maar inschrijven is noodzakelijk. De plaatsen zijn beperkt!

Inschrijven voor de vorming kan tot 20 mei 2019 of tot volzet via het INSCHRIJVINGSFORMULIER

Workshops ‘Opgroeien in een gepolariseerde wereld’ najaar 2019

In het kader van onze projectwerking organiseren we in het najaar van 2019 verschillende workshops rond het thema ‘opgroeien in een gepolariseerde wereld’.

We vertrekken vanuit drie verschillende invalshoeken:

  1. Hoe is het voor kinderen en jongeren om op te groeien in een gepolariseerde wereld? Welke littekens laat racisme na bij kinderen en jongeren en welk effect heeft dit op het ontwikkelen van je identiteit? Hoe kan je als hulpverlener binnen de jeugdhulpverlening kinderen en jongeren hierbij ondersteunen? SAVE THE DATE  We starten op 9 oktober 2019 (vm) met een algemeen kader. We ontvangen gastspreker Naïma Charkaoui, auteur van het boek ‘Racisme. Over wonden en veerkracht. (https://www.mo.be/interview/naima-charkaoui)
  2. Hoe omgaan met racisme en polarisering binnen een leefgroep, een dagcentrum… ? Meer info volgt
  3. Hoe als contextbegeleider ouders begeleiden in het opvoeden van kinderen en jongeren die in een gepolariseerde wereld opgroeien? Meer info volgt