OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) Oost- en West-Vlaanderen is een erkende vzw en wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, concreet het Agentschap Jongerenwelzijn. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant – Brussel.

banner

OPEN AANBOD najaar 2019

Workshop cultuursensitief werken in de jeugdhulp op 19 september en 21 november van 9u30 t.e.m. 12u30

Deze workshops zijn helaas VOLZET! U kan zich nog inschrijven op de wachtlijst.

Het IROJ OVL organiseert, samen met OTA vzw, een aantal workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp. Er wordt gestart met een korte voorstelling van OTA. Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken, enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod. Nadien reflecteren we over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal.

DOELGROEP

Hulpverleners Integrale Jeugdhulp

LOCATIE

VAC Gent – Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent – Zaal Jozef Guislain

INSCHRIJVEN

Deelname is kosteloos, maar inschrijven is noodzakelijk. De plaatsen zijn beperkt!

Inschrijven voor de workshop op 19 september kan tot 16 september 2019, voor de workshop op 21 november kan tot 18 november of tot de workshops volzet zijn via het inschrijvingsformulier.


Vorming ‘minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging’ op 7 november 2019 van 9u30 tot 16u00

Deze vorming is helaas VOLZET! U kan zich nog inschrijven op de wachtlijst.

Gezinnen op de vlucht migreren vaak niet samen. Heel wat minderjarige vluchtelingen maken de oversteek eerst alleen om daarna andere familieleden over te brengen. Via de procedure van gezinshereniging proberen heel wat NBMV’s (Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen) hun gezin opnieuw samen te brengen. Deze procedure brengt op verschillende vlakken heel wat stress met zich mee. Naast administratieve, financiële en praktische druk, ervaren veel van deze jongeren een grote psychosociale last zowel voor de gezinshereniging als erna.

In deze vorming focussen we ons op de  psychosociale impact van deze procedure op de minderjarige vluchtelingen. Hoe kan je als hulpverlener deze jongere zo goed mogelijk voorbereiden? En wat na de hereniging? Blijkt het steeds een verhaal van “one happy family” te zijn of ligt de waarheid in de realiteit ergens anders? Hoe worden kinderen opnieuw kinderen en welke rol is er voor de ouders weggelegd? Hoe ondersteun je het ‘nieuw samengesteld gezin’?

Aan de hand van een interactieve vorming met focus op casussen, oefeningen en het aanreiken van enkele concrete methodieken proberen we samen met de deelnemers een antwoord te vinden op deze en nog veel meer vragen die rond dit thema spelen.

DOELGROEP

Hulpverleners Integrale Jeugdhulp

LOCATIE

Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent – vormingslokaal Mondiale Solidariteit – 3e verdieping

INSCHRIJVEN

Deelname is kosteloos, maar inschrijven is noodzakelijk. De plaatsen zijn beperkt!

Inschrijven voor de vorming kan tot 4 november 2019 of tot volzet via het INSCHRIJVINGSFORMULIER


Workshops ‘Opgroeien in een gepolariseerde wereld’ najaar 2019

Deze workshops zijn helaas VOLZET! U kan zich nog inschrijven op de wachtlijst.

In het kader van onze projectwerking organiseren we in het najaar van 2019 verschillende workshops rond het thema ‘opgroeien in een gepolariseerde wereld’.

We vertrekken vanuit verschillende invalshoeken:

We starten op 9 oktober 2019 (vm) met een algemeen kader. Hoe is het voor kinderen en jongeren om op te groeien in een gepolariseerde wereld? Welke littekens laat racisme na bij kinderen en jongeren en welk effect heeft dit op het ontwikkelen van je identiteit? Hoe kan je als hulpverlener binnen de jeugdhulpverlening kinderen en jongeren hierbij ondersteunen? We ontvangen gastspreker Naïma Charkaoui, auteur van het boek ‘Racisme. Over wonden en veerkracht.’ https://www.mo.be/interview/naima-charkaoui

Op 24 oktober 2019 (vm) staan we stil bij hoe je als jeugdhulpverlener omgaat met racisme en polarisering binnen de eigen organisatie, de leefgroep, het dagcentrum…? We ontvangen gastspreker Birsen Taspinar, psychologe en systeemtherapeute. Ze geeft vormingen over onder andere transculturele psychologie en cultuursensitieve hulpverlening. Ze is bovendien auteur van het boek ‘Moeders van stilte.’ en stelt tijdens deze workshop een tool voor die hulpverleners kunnen inzetten in het geval van racisme-effecten bij jongeren.
https://www.mo.be/interview/ta-p-nar-wil-verhaal-dat-we-onszelf-willen-vertellen

DOELGROEP

Hulpverleners Integrale Jeugdhulp

LOCATIE

9 oktober 2019 van 9u30 tot 12u30: VAC Virginie Lovelinggebouw – Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 111, Gent – zaal Guislain

24 oktober 2019 van 9u30 tot 12u30: PAC Het Zuid – Woodrow Wilsonplein 2, Gent in de mondiale vormingsruimte

INSCHRIJVEN

Deelname is kosteloos, maar inschrijven is noodzakelijk. De plaatsen zijn beperkt!

9 oktober 2019: Inschrijven voor de vorming kan tot 4 oktober 2019 of tot volzet via het INSCHRIJVINGSFORMULIER

24 oktober 2019: Inschrijven voor de vorming kan tot 21 oktober 2019 of tot volzet via het INSCHRIJVINGSFORMULIER