OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Ondersteuningsteam diversiteit in de Integrale Jeugdhulp

Vanaf 18/05 opnieuw face to face contacten mogelijk

Helpdesk

We blijven telefonisch bereikbaar voor advies en aanmelding tijdens volgende permanentiemomenten:

  • Maandag 9u tot 12u30:  09 267 75 08 (Fouad)
  • Dinsdag 13u30 tot 17u: 09 267 75 02 (Zehra – werkt niet op maandag, donderdagnamiddag en vrijdag)
  • Woensdag 9u tot 12u30: 09 267 75 07 (Karima – werkt niet op vrijdag)
  • Donderdag 9u tot 12u30: 09 267 73 32 (Vihamba – werkt niet op maandag en vrijdag)
  • Vrijdag 9u tot 12u30: 09 267 75 26 (Margot)

Ondersteuningstrajecten

We blijven alternatieve communicatiemiddelen (telefoon, beeldbellen) inzetten waar mogelijk. Indien deze onvoldoende antwoord kunnen bieden voor het ondersteuningstraject, dan kan vanaf 18/05/2020 weer een face-to-face contact vastgelegd worden.

OTA formuleert op basis van de richtlijnen vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn graag een kader waarin deze face-to-face contacten op een veilige manier kunnen verlopen:

  • Het gesprek vindt bij voorkeur plaats op de dienst of in de voorziening, op een plek waar de voorschriften rond afstand en handhygiëne kunnen gerespecteerd worden: ruimte kan goed verlucht worden, afstand van anderhalve meter tussen de gesprekspartners is mogelijk, gesprekstafel en deurklinken werden gereinigd.
  • Gesprekken in openlucht (wandeling, stoepbezoek, voordeurgesprek) zijn bespreekbaar, mits ieders privacy kan gegarandeerd worden.
  • Huisbezoeken kunnen voorlopig enkel bij uitzondering. De aanvraag gebeurt bij de coördinator van OTA, via de hulpverlener of via de OTA-ondersteuner. Bij huisbezoeken is (bovenop de richtlijnen van afstand en handhygiëne) het dragen van mondmaskers verplicht.
  • De OTA-ondersteuner voorziet in beschermingsmateriaal (mondmasker, handgel) voor zichzelf.
  • Bij (vermoeden van) coronabesmetting van één van de deelnemers aan het gesprek, kan het gesprek uiteraard niet doorgaan.

Teamcoachings en vorming

Teamcoachings en vormingen op maat die voor de zomer ingepland stonden, kunnen in overleg aangepast worden naar een digitaal aanbod òf verplaatst worden naar een latere datum.

Alle geprogrammeerde vorming in open aanbod wordt sowieso verplaatst naar het najaar. De reeds ingeschreven deelnemers worden op de hoogte gebracht.


TELEFONISCHE TOLKEN

De coronacrisis treft heel veel gezinnen, hulpverleners houden via de telefoon contact met hun cliënten, maar wat met anderstalige ouders? Dit maakt deze gezinnen extra kwetsbaar in deze periode. Als hulpverlener kan je bij de tolkendiensten terecht voor telefonische tolken om zo het contact met deze gezinnen te behouden. Maak hier zeker gebruik van, zodat ook deze gezinnen de nodige ondersteuning kunnen krijgen in deze ongeziene situatie.

* De dienst Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap Integratie & Inburgering blijft operationeel en heeft een aanbod van telefoontolken.

Voor een telefoontolk bel je in op 02 208 06 11

* Het stedelijk agentschap IN-Gent heeft een aanbod videotolken voor voorzieningen in Groot-Gent.

De dienst is telefonisch bereikbaar van 9u00 tot 12u00 via 09/235 29 63 of


MEERTALIGE INFO over het CORONAVIRUS en de te volgen MAATREGELEN

INFO GRAAG DELEN met CLIËNTEN!!!

Er is nood om preventietips en nieuws over de (op te volgen) maatregelen ook in andere talen beschikbaar te stellen dan het Nederlands om op die manier diverse doelgroepen te bereiken.

Het agentschap Integratie & Inburgering zorgde voor vertalingen: https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Zowel schriftelijk als in audiovorm beschikbaar.


POSTER MET TIPS OVER OMGAAN MET CONFLICTEN IN HET GEZIN

Hulplijn 1712 verwacht een toename van conflicten en geweld in gezinnen tijdens de coronacrisis. Vandaag al krijgen vele politiezones en parketten meer klachten over familiaal geweld. 1712 staat klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zal tijdens de coronacrisis telefonische en online permanentie blijven voorzien. Daarnaast ontwikkelde 1712 een poster met tips over hoe gezinnen kunnen omgaan met conflicten en geweld tijdens deze periode.

https://www.weliswaar.be/welzijn-zorg/coronacrisis-hulplijn-1712-verwacht-toename-van-familiaal-geweld


GEWELD TEGEN VROUWEN – ACCESS ONLINE CHAT IN EIGEN TAAL

In het kader van de genomen lockdown maatregelen, ter preventie en bestrijding van het COVID-19 of coronavirus, neemt het geweld tegen vrouwen toe. Vrouwen met een migratieachtergrond worden niet gespaard, maar de ACCESS online chat kan hen helpen toegang te krijgen tot ondersteunende diensten.

Talen: Somali, soussou, malinke, Spaans, Engels, Twi, Bassa, Frans, Arabisch, Pulaar, Tigrinya, …

Check de kalender wanneer in welke taal een gesprek mogelijk is: https://www.we-access.eu/nl/online-chat


PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING VOOR VLUCHTELINGEN – HELPDESK SOLENTRA VOOR VLUCHTELINGEN IN EIGEN TAAL

Tijdens de coronacrisis kunnen vluchtelingen elke werkdag terecht bij Solentra voor psychosociale ondersteuning en detectie van ernstige problemen. Psychologen zullen hen verder helpen in eigen taal. Momenteel kan dit in Dari, Farsi en Arabisch.


 

banner

Het Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen (OTA) is een erkende vzw en wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, concreet het Agentschap Jongerenwelzijn. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant – Brussel.