OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Ontstaansgeschiedenis

Het Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen (OTA) heeft een bewogen historiek achter de rug.

Zo’n 20 jaar geleden stelde het comité bijzondere jeugdzorg (CBJ) van de regio Gent-Eeklo vast dat er procentueel gezien significant meer jongeren met een familiale migratieachtergrond hulpverlening kregen binnen het gedwongen luik van de bijzondere jeugdbijstand (BJB). Bijkomend stelde men binnen het vrijwillige luik een ondervertegenwoordiging van deze groep vast.

Vanuit deze vaststelling werd op vraag van de Preventiecel van het CBJ te Gent een onderzoek uitgevoerd rond jongeren met een migratieachtergrond binnen de bijzondere jeugdbijstand, onder leiding van professor Hebberecht van de Vakgroep Criminologie aan de Universiteit Gent.
Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek was de oprichting van een ondersteuningsteam dat de consulenten zou ondersteunen wanneer zij hulpverlening bieden aan jongeren en hun gezin met een migratieachtergrond.

In 1994 ging het eigenlijke project van start. In die tijd sprak men over Ondersteuningsteam Migranten Bijzondere Jeugdbijstand Gent – Eeklo (OTM) en zoals de naam reeds doet vermoeden was het werkingsgebied nog niet zo ruim als vandaag. Het toenmalige OTM had een stedelijke structuur en de samenwerkingsovereenkomst werd dus gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Gent. Inmiddels evolueerde de naam van OTM naar OTA.

Daar er heel wat vragen voor ondersteuning kwamen van buiten de regio Gent – Eeklo, werd het provinciebestuur aangesproken om het OTA over te nemen. In 1998 stapten de teamleden dan ook over van een stedelijke naar een provinciale structuur en werd het OTA opgenomen binnen de provinciale dienst Minderheden. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Het werkingsgebied werd zodoende uitgebreid naar de hele provincie Oost-Vlaanderen.

In 1999 werd West-Vlaanderen bij het werkingsgebied gevoegd en kwam er een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap betreffende ‘Ondersteuningsteam Allochtonen Bijzondere Jeugdbijstand Oost- en West-Vlaanderen’.

Vanuit een inclusief perspectief, verhuisde het OTA in 2004 van dienst Minderheden naar dienst Welzijn, sector jeugdwelzijn. In 2009 werd het provinciebestuur geherstructureerd en kregen de diensten een andere naam. Het OTA maakte nu deel uit van de dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg.

Met ingang van 1 maart 2014 is het Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen een autonome vzw, die erkend en gesubsidieerd wordt door het Agentschap Jongerenwelzijn. Dit maakt dat het OTA vanaf die datum niet langer deel uitmaakt van de provinciale administratie.

Het ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen maakt deel uit van een netwerk van Vlaamse OTA’s. De OTA’s schrappen het woord ‘Allochtonen’ uit hun naam. Enerzijds dekt deze term niet meer de lading, de diversiteit is zo divers. Het heeft ook een negatieve en beladen connotatie. Anderzijds draagt het ook niet bij tot een duidelijke omschrijving van de opdracht van de OTA’s, nl. het ondersteunen van de hulpverleners, teams en organisaties in het groeien in cultuursensitief werken.

De OTA’s werken momenteel aan een duidelijke omschrijving en een nieuwe naam. Wordt vervolgd …