OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Deskundigheidsbevordering

OTA_Vergaderbol_inhoud-copy

Het ondersteuningsteam vindt het belangrijk te werken aan deskundigheidsbevordering van professionelen die werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen uit etnisch-culturele minderheden. Dit via het geven van teamcoaching aan diensten en instellingen binnen de Integrale Jeugdhulp met betrekking tot het efficiënt intercultureel functioneren.