OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

OTA_Vergaderbol_inhoud-copy

Onze samenleving is superdivers. Deze diversiteit zien we ook binnen de Integrale Jeugdhulp. Het zorgt voor heel wat uitdagingen voor teams en organisaties. Wil je kwaliteitsvolle zorg aanbieden voor ieder kind, jongere of gezin dan vraagt dit van teams en organisaties om te werken aan cultuursensitieve zorg. Teams kunnen bij OTA terecht voor ondersteuning via intervisie, teamcoaching en vorming.

Wij horen het graag als we iets kunnen betekenen voor uw organisatie!


 

Teamcoaching, supervisie & vorming

OTA kan gevraagd worden aan te sluiten bij een teamvergadering of als externe supervisor waarbij we vanuit één of meerdere casussen en ervaringen van het team inzoomen op een specifieke leervraag. We brengen het kader van cultuursensitief handelen binnen (kennis, vaardigheden en attitude) en brengen reflectie en dialoog over het thema ‘diversiteit’ in het team en de organisatie op gang. Dit kan éénmalig, structureel of binnen een traject.

Vanuit onze praktijkervaring en gekoppeld aan theoretische kennis, bieden we vorming aan rond thema’s die verband houden met cultuursensitieve zorg en (jeugd)hulpverlening.

Bestaande vormingspakketten

Basisworkshop cultuursensitief hulpverlenen (1 dagdeel)

Deze vorming biedt een eerste reflectie aan medewerkers, teams en organisaties omtrent cultuursensitief handelen vanuit de praktijk. Werken we op maat van alle gezinnen? Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillende lijken dan mezelf? Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken, enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod. We reflecteren over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal.

Werken met minderjarige vluchtelingen in de integrale jeugdhulp (2 dagdelen)

Minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging (2 dagdelen)

Gezinnen op de vlucht migreren vaak niet samen. Heel wat minderjarige vluchtelingen maken de oversteek eerst alleen om daarna andere familieleden over te brengen. Via de procedure van gezinshereniging proberen heel wat NBMV’s (Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen) hun gezin opnieuw samen te brengen. Deze procedure brengt op verschillende vlakken heel wat stress met zich mee. Naast administratieve, financiële en praktische druk, ervaren veel van deze jongeren een grote psychosociale last zowel voor de gezinshereniging als erna.

In deze vorming focussen we ons op de  psychosociale impact van deze procedure op de minderjarige vluchtelingen. Hoe kan je als hulpverlener deze jongere zo goed mogelijk voorbereiden? En wat na de hereniging? Blijkt het steeds een verhaal van “one happy family” te zijn of ligt de waarheid in de realiteit ergens anders? Hoe worden kinderen opnieuw kinderen en welke rol is er voor de ouders weggelegd? Hoe ondersteun je het ‘nieuw samengesteld gezin’?

Aan de hand van een interactieve vorming met focus op casussen, oefeningen en het aanreiken van enkele concrete methodieken proberen we samen met de deelnemers een antwoord te vinden op deze en nog veel meer vragen die rond dit thema spelen.

Radicalisering, een complex verhaal & opgroeien in een gepolariseerde wereld (2 dagdelen)

Welke elementen spelen een rol in het radicaliseringsproces van een jongere? Na het bespreken van de verschillende elementen, kijken we hoe maatschappelijke tendensen, zoals polarisering, een invloed hebben op het welbevinden en de identiteitsontwikkeling van jongeren. Vanuit deze informatie bekijken we hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan. We gaan na hoe we zelf uit het polariserende discours kunnen stappen om op een constructieve manier aan de slag te gaan met de jongere.


Open aanbod 2020

Basisworkshop ‘cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp’

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de jeugdhulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die verschillend lijken dan mezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen?

We starten met een korte voorstelling van onze werking. Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij onze en andere referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken. Enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod en we leren om andere vragen te stellen. Nadien reflecteren we over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal.

Casusbespreking ‘cultuursensitief hulpverlenen’
Via een casusbespreking willen we een netwerk- en leermoment aanbieden aan de verschillende deelnemers. Ons doel is een onderlinge uitwisseling van kennis, informatie, reflectie en ervaringen aan de hand van reële casussen. We gaan aan de slag, vanuit een cultuursensitief perspectief, met casussen en vragen die je als deelnemer zelf meebrengt om via de uitwisseling van ervaring te groeien in je eigen cultuursensitief handelen en visie.

Voor wie?
Hulpverleners uit de integrale jeugdhulp uit de regio’s Oost- en West-Vlaanderen. Maximum 2 hulpverleners uit dezelfde organisatie.

Waar en wanneer?
22 januari 2020 in het PAC in Gent van 9u30 tot 16u00
30 april 2020 in het VAC in Brugge van 9u30 tot 16u00

Kostprijs?

10€ – catering inbegrepen
Inschrijven kan via het  Inschrijvingsformulier

Workshop ‘cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp’ – Krachtgericht Waas en Dender (1G1P)

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de jeugdhulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillend lijken dan mezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen?

In het kader van 1 Gezin 1 Plan organiseert OTA Oost- en West-Vlaanderen vzw, voor de partners uit het samenwerkingsverband, de workshop ‘cultuursensitief hulpverlenen’ en open intervisie voor hulpverleners die voornamelijk met jongeren werken.

Workshop ‘cultuursensitief hulpverlenen’
We starten met een korte voorstelling van onze werking. Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij onze en andere referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken, enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod. Nadien reflecteren we over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal.

Casusbespreking ‘cultuursensitief hulpverlenen’
Via een casusbespreking willen we een netwerk- en leermoment aanbieden aan de partners uit het samenwerkingsverband. We gaan aan de slag, vanuit een cultuursensitief perspectief, met de casussen en vragen die je zelf meebrengt om via de uitwisseling van ervaring te groeien in je eigen cultuursensitief handelen en visie.

Het is niet verplicht om zowel de workshop als de casusbespreking mee te volgen. Afzonderlijk inschrijven is mogelijk. Dezelfde workshop wordt op 2 verschillende locaties en momenten herhaald:

– 24 januari 2020: 9u30 tot 12u30 workshop / casusbespreking van 13u30 tot 16u00 in het Huis van het Kind in Sint-Niklaas
– 12 februari 2020: 9u30 tot 12u30 workshop / casusbespreking van 13u30 tot 16u00 in MFC Hagewinde in Lokeren

Deelname is gratis, maar we verwachten van de ingeschreven deelnemers een engagement na inschrijving aangezien het aantal plaatsen beperkt is.

Voor meer informatie, neem contact met ons op via 09 267 75 26 of

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier

Casustafels ‘cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp’

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de jeugdhulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een (familiale) migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die verschillend lijken dan mezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen?

In de praktijk worden (jeugd)hulpverleners vaak geconfronteerd met thema’s binnen het cultuursensitief hulpverlenen die voor vragen en nieuwe uitdagingen zorgen in hun begeleiding. Door middel van verschillende casustafels wil het OTA vzw Oost- en West-Vlaanderen nieuwe inzichten bieden in het omgaan met deze uitdagingen.

Maar wat is nu precies een casustafel? Een casustafel bestaat uit ongeveer 8 hulpverleners uit de integrale jeugdhulp. Aan de hand van enkele casussen gaan we in gesprek over specifieke thema’s. We starten met de thema’s gezinshereniging, het begeleiden van NBMV* en identiteitsvorming bij jongeren. In groep bespreken we de casus, gaan we op zoek naar krachten en staan stil bij uitdagingen. Casussen worden steeds aangebracht door de deelnemers zelf, gekoppeld aan één of meerdere leervragen.

Doel?
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie, reflectie en ervaringen aan de hand van reële casussen gekoppeld aan concrete thema’s.

Welke thema’s?
Casustafel 1: De impact van gezinshereniging op gezinnen en individuen.
Casustafel 2: NBMV* als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp.
Casustafel 3: Identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond.

Voor wie?
Hulpverleners uit de integrale jeugdhulp uit de regio’s Oost- en West-Vlaanderen.

Waar en wanneer?
West-Vlaanderen:
30 januari 2020 Casustafel 1 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30
26 maart 2020 Casustafel 2 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30
28 mei 2020 Casustafel 3 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30

Oost-Vlaanderen:
5 februari 2020 Casustafel 1 in het PAC Gent van 9u30 tot 12u30
5 maart 2020 Casustafel 2 in het PAC Gent van 13u30 tot 16u30
14 mei 2020 Casustafel 3 in het PAC Gent van 9u30 tot 12u30

Deelname is gratis, maar we verwachten van de ingeschreven deelnemers een engagement na inschrijving aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.

Voor meer informatie, neem contact met ons op via 09 267 75 34 of

*NBMV: niet begeleide minderjarige vreemdelingen

SAVE the DATE 2020 – meer info volgt …

04/06: Open vormingsaanbod racisme en polarisering – PAC Gent