OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

OTA_Vergaderbol_inhoud-copy

Onze samenleving is superdivers. Deze diversiteit zien we ook binnen de jeugdhulp. Het zorgt voor heel wat uitdagingen voor teams en organisaties. Wil je kwaliteitsvolle zorg aanbieden voor ieder kind, jongere of gezin dan vraagt dit van teams en organisaties om te werken aan cultuursensitieve zorg. Teams kunnen bij OTA terecht voor ondersteuning via intervisie, teamcoaching en vorming.

Wij horen het graag als we iets kunnen betekenen voor uw organisatie!


 

Teamcoaching, supervisie & vorming

OTA kan gevraagd worden aan te sluiten bij een teamvergadering of als externe supervisor waarbij we vanuit één of meerdere casussen en ervaringen van het team inzoomen op een specifieke leervraag. We brengen het kader van cultuursensitief handelen binnen (kennis, vaardigheden en attitude) en brengen reflectie en dialoog over het thema ‘diversiteit’ in het team en de organisatie op gang. Dit kan éénmalig, structureel of binnen een traject.

Vanuit onze praktijkervaring en gekoppeld aan theoretische kennis, bieden we vorming aan rond thema’s die verband houden met cultuursensitieve zorg en (jeugd)hulpverlening. Interesse in één van onze vormingen? Stuur gerust een mailtje naar of . Telefonisch overleggen? Dat kan ook, op het nummer 09 267 75 26

Bestaande vormingspakketten

Basisvorming cultuursensitief hulpverlenen (1 dagdeel of 2 dagdelen)

Deze vorming biedt een eerste reflectie aan medewerkers, teams en organisaties omtrent cultuursensitief handelen vanuit de praktijk. Werken we op maat van alle gezinnen? Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillende lijken dan mezelf? Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken, enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod. We reflecteren over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal.

De vorming van één dagdeel vertrekt vanuit een theoretische invalshoek, met beperkte oefeningen. In een volledige vormingsdag staan we in de namiddag uitgebreid stil bij casussen uit de praktijk.

Workshop gezinshereniging (1 dagdeel of 2 dagdelen)

Gezinnen op de vlucht migreren vaak niet samen. Heel wat ouders en ook minderjarigen maken de oversteek eerst alleen om daarna andere familieleden over te brengen. Via de procedure van gezinshereniging proberen ze om hun gezin opnieuw samen te brengen. Deze procedure brengt op verschillende vlakken heel wat stress met zich mee. Naast administratieve, financiële en praktische druk, ervaren veel herenigers en neveninstromers een grote psychosociale last zowel voor de gezinshereniging als erna.

In deze workshop focussen we ons op de psychosociale impact van deze procedure op gezinsleden. Hoe kan je als hulpverlener herenigers en neveninstromers zo goed mogelijk voorbereiden? En wat na de hereniging? Blijkt het steeds een verhaal van “one happy family” te zijn of ligt de waarheid in de realiteit ergens anders? Hoe worden kinderen opnieuw kinderen en welke rol is er voor de ouders weggelegd? Hoe ondersteun je het ‘nieuw samengesteld gezin’?

Aan de hand van een interactieve workshop met focus op casussen, oefeningen en het aanreiken van enkele concrete methodieken proberen we samen met de deelnemers een antwoord te vinden op deze en nog veel meer vragen die rond dit thema spelen.

Identiteitsvorming bij jongeren met een migratieachtergrond (2 dagdelen)

Vanuit algemene theoretische kaders over identiteit kijken we naar de identiteitsbeleving van jongeren met een migratieachtergrond. Wanneer en waardoor komt hun identiteit onder druk te staan? Hoe navigeren zij hun verschillende identiteiten en waar kan dit mislopen? Welke impact hebben racisme en discriminatie op hun zelfbeeld? Welke invloed heeft het proces van migratie op hen? En hoe kan jij als hulpverlener jongeren ondersteunen in een positieve identiteitsontwikkeling?

Aan de hand van concrete voorbeelden komen we tot antwoorden op deze vragen. In deze vorming leer je identiteit kennen als meervoudig, dynamisch en situationeel concept en krijg je tips over hoe je als hulpverlener ruimte kan maken voor de identiteitsontwikkeling van jongeren met een migratieachtergrond.

Opgroeien in een gepolariseerde wereld (1 dagdeel)

Polarisering bestaat al lange tijd, het komt voor in verschillende contexten en iedereen krijgt ermee te maken, bewust en/of onbewust. De laatste jaren is polarisatie een hot topic geworden en wordt het vaak op een breed maatschappelijk niveau besproken, maar blijft het niet zelden hangen bij theoretische kaders.

Tijdens deze vorming vertellen we meer over de verschillende vormen polarisatie, in welke fasen ze te onderscheiden zijn en welke strategieën er zijn om ermee om te gaan. We werken praktijkgericht op school- en leefgroepniveau, in het gezin en de ruimere samenleving.

Minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging (2 dagdelen)

Gezinnen op de vlucht migreren vaak niet samen. Heel wat minderjarige vluchtelingen maken de oversteek eerst alleen om daarna andere familieleden over te brengen. Via de procedure van gezinshereniging proberen heel wat NBMV (Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen) hun gezin opnieuw samen te brengen. Deze procedure brengt op verschillende vlakken heel wat stress met zich mee. Naast administratieve, financiële en praktische druk, ervaren veel van deze jongeren een grote psychosociale last zowel voor de gezinshereniging als erna.

In deze vorming focussen we ons op de  psychosociale impact van deze procedure op de minderjarige vluchtelingen. Hoe kan je als hulpverlener deze jongere zo goed mogelijk voorbereiden? En wat na de hereniging? Blijkt het steeds een verhaal van “one happy family” te zijn of ligt de waarheid in de realiteit ergens anders? Hoe worden kinderen opnieuw kinderen en welke rol is er voor de ouders weggelegd? Hoe ondersteun je het ‘nieuw samengesteld gezin’?

Aan de hand van een interactieve vorming met focus op casussen, oefeningen en het aanreiken van enkele concrete methodieken proberen we samen met de deelnemers een antwoord te vinden op deze en nog veel meer vragen die rond dit thema spelen.

Casustafels (1 dagdeel)

Een casustafel bij OTA bestaat uit maximum acht deelnemers. Aan de hand van enkele casussen gaan we in gesprek over specifieke thema’s. In groep bespreken we de casus, gaan we op zoek naar krachten en staan stil bij uitdagingen. Casussen worden steeds aangebracht door de deelnemers zelf, gekoppeld aan één of meerdere leervragen. Mogelijke thema’s voor een casustafel zijn: huwelijksdwang, NBMV, opgroeien en opvoeden met een migratieachtergrond of een thema naar keuze


Open aanbod 2022

Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen heeft het komende najaar verschillende leer- en uitwisselingsmomenten in petto! Hieronder alvast het najaarsaanbod voor 2022:

  •  Basisvorming diversgevoelig (voorheen: cultuursensitief) hulpverlenen in de jeugdhulp – hele dag

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de jeugdhulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een (familiale) migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die verschillend lijken dan mezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen?

We starten met een korte voorstelling van onze werking. Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij onze en andere referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken. Enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod en we leren om andere vragen te stellen. Nadien reflecteren we over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal. Het aanbrengen van eigen casusmateriaal is wenselijk.

10/11/2022        Basisvorming diversgevoelig hulpverlenen in de jeugdhulp: inschrijvingsformulier

  • Workshop gezinshereniging – halve dag

Gezinnen op de vlucht migreren vaak niet samen. Heel wat ouders en ook minderjarigen maken de oversteek eerst alleen om daarna andere familieleden over te brengen. Via de procedure van gezinshereniging proberen ze om hun gezin opnieuw samen te brengen. Deze procedure brengt op verschillende vlakken heel wat stress met zich mee. Naast administratieve, financiële en praktische druk, ervaren veel herenigers en neveninstromers een grote psychosociale last zowel voor de gezinshereniging als erna.

In deze workshop focussen we ons op de psychosociale impact van deze procedure op gezinsleden. Hoe kan je als hulpverlener herenigers en neveninstromers zo goed mogelijk voorbereiden? En wat na de hereniging? Blijkt het steeds een verhaal van “one happy family” te zijn of ligt de waarheid in de realiteit ergens anders? Hoe worden kinderen opnieuw kinderen en welke rol is er voor de ouders weggelegd? Hoe ondersteun je het ‘nieuw samengesteld gezin’?

Aan de hand van een interactieve workshop met focus op casussen, oefeningen en het aanreiken van enkele concrete methodieken proberen we samen met de deelnemers een antwoord te vinden op deze en nog veel meer vragen die rond dit thema spelen.

08/12/2022        Workshop gezinshereniging: inschrijvingsformulier

  • Workshop identiteitsontwikkeling bij jongeren met een migratieachtergrond – halve dag

Vanuit algemene theoretische kaders over identiteit kijken we naar de identiteitsbeleving van jongeren met een migratieachtergrond. Wanneer en waardoor komt hun identiteit onder druk te staan? Hoe navigeren zij hun verschillende identiteiten en waar kan dit mislopen? Welke impact hebben racisme en discriminatie op hun zelfbeeld? Welke invloed heeft het proces van migratie op hen? En hoe kan jij als hulpverlener jongeren ondersteunen in een positieve identiteitsontwikkeling?

Aan de hand van concrete voorbeelden komen we tot antwoorden op deze vragen. In deze vorming leer je identiteit kennen als meervoudig, dynamisch en situationeel concept en krijg je tips over hoe je als hulpverlener ruimte kan maken voor de identiteitsontwikkeling van jongeren met een migratieachtergrond.

15/12/2022       Workshop identiteitsontwikkeling: inschrijvingsformulier