OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

OTA_Vergaderbol_inhoud-copy

Onze samenleving is superdivers. Deze diversiteit zien we ook binnen de Integrale Jeugdhulp. Het zorgt voor heel wat uitdagingen voor teams en organisaties. Wil je kwaliteitsvolle zorg aanbieden voor ieder kind, jongere of gezin dan vraagt dit van teams en organisaties om te werken aan cultuursensitieve zorg. Teams kunnen bij OTA terecht voor ondersteuning via intervisie, teamcoaching en vorming.

Wij horen het graag als we iets kunnen betekenen voor uw organisatie!


 

Teamcoaching, intervisie & vorming

OTA kan gevraagd worden voor intervisie. OTA sluit aan bij een interne intervisie waarbij we vanuit cultuursensitief perspectief ons licht werpen op de casus. Hierbij delen we onze kennis en reflecteren we over de aanpak van de hulpverlening binnen deze casus.

OTA kan gevraagd worden voor teamcoaching. OTA sluit aan bij een teamvergadering waarbij we vanuit enkele casussen en ervaringen van het team inzoomen op een specifieke leervraag van het team bijvoorbeeld het begeleiden van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Vanuit onze praktijkervaring en gekoppeld aan theoretische kennis, bieden we vorming aan rond thema’s die verband houden met cultuursensitieve zorg en (jeugd)hulpverlening.

Bestaande vormingspakketten

Basisworkshop cultuursensitief hulpverlenen (1 dagdeel)

Deze vorming biedt een eerste reflectie aan medewerkers, teams en organisaties omtrent cultuursensitief handelen vanuit de praktijk. Werken we op maat van alle gezinnen? Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillende lijken dan mezelf? Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken, enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod. We reflecteren over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal.

Minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging (2 dagdelen)

Gezinnen op de vlucht migreren vaak niet samen. Heel wat minderjarige vluchtelingen maken de oversteek eerst alleen om daarna andere familieleden over te brengen. Via de procedure van gezinshereniging proberen heel wat NBMV’s (Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen) hun gezin opnieuw samen te brengen. Deze procedure brengt op verschillende vlakken heel wat stress met zich mee. Naast administratieve, financiële en praktische druk, ervaren veel van deze jongeren een grote psychosociale last zowel voor de gezinshereniging als erna.

In deze vorming focussen we ons op de  psychosociale impact van deze procedure op de minderjarige vluchtelingen. Hoe kan je als hulpverlener deze jongere zo goed mogelijk voorbereiden? En wat na de hereniging? Blijkt het steeds een verhaal van “one happy family” te zijn of ligt de waarheid in de realiteit ergens anders? Hoe worden kinderen opnieuw kinderen en welke rol is er voor de ouders weggelegd? Hoe ondersteun je het ‘nieuw samengesteld gezin’?

Aan de hand van een interactieve vorming met focus op casussen, oefeningen en het aanreiken van enkele concrete methodieken proberen we samen met de deelnemers een antwoord te vinden op deze en nog veel meer vragen die rond dit thema spelen.

Radicalisering, een complex verhaal & opgroeien in een gepolariseerde wereld (2 dagdelen)

Welke elementen spelen een rol in het radicaliseringsproces van een jongere? Na het bespreken van de verschillende elementen, kijken we hoe maatschappelijke tendensen, zoals polarisering, een invloed hebben op het welbevinden en de identiteitsontwikkeling van jongeren. Vanuit deze informatie bekijken we hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan. We gaan na hoe we zelf uit het polariserende discours kunnen stappen om op een constructieve manier aan de slag te gaan met de jongere.


Open aanbod 2019

Workshop Cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp OTA vzw – Krachtgericht Waas en Dender (1G1P)

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de jeugdhulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillend lijken dan mezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen?

In het kader van 1 Gezin 1 Plan organiseert OTA Oost- en West-Vlaanderen vzw, voor de partners uit het samenwerkingsverband, de workshop ‘cultuursensitief hulpverlenen’ en open intervisie voor hulpverleners die voornamelijk met jongeren werken.

Workshop ‘cultuursensitief hulpverlenen’
We starten met een korte voorstelling van onze werking. Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij onze en andere referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken, enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod. Nadien reflecteren we over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal.

Supervisie ‘cultuursensitief hulpverlenen’
Via een casusbespreking willen we een netwerk- en leermoment aanbieden aan de partners uit het samenwerkingsverband. We gaan aan de slag, vanuit een cultuursensitief perspectief, met de casussen en vragen die je zelf meebrengt om via de uitwisseling van ervaring te groeien in je eigen cultuursensitief handelen en visie.

Het is niet verplicht om zowel de workshop als de casusbespreking mee te volgen. Afzonderlijk inschrijven is mogelijk. Dezelfde workshop wordt op 3 verschillende locaties en momenten herhaald:

– 14 november 2019: 9u30 tot 12u30 workshop / casusbespreking van 13u30 tot 15u30 in het Huis van het Kind in Sint-Niklaas: GEANNULEERD
– 28 november 2019: 9u30 tot 12u30 workshop / casusbespreking van 13u30 tot 15u30 in MFC Hagewinde in Lokeren: WORKSHOP VOLZET
– 9 december 2019: van 9u30 tot 12u30 workshop / casusbespreking van 13u30 tot 15u30 in het OCMW van Temse

Voor meer informatie, neem contact met ons op via 09 267 75 34 of

Inschrijven voor de workshop op 9 december kan tot 4 december 2019 via het inschrijvingsformulier

Open aanbod 2020

Binnenkort meer nieuws over ons aanbod in het voorjaar 2020 …