OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Medewerkers

Arne Van Schoors Рcoördinator en vormingsmedewerker

Vihamba Kihumulendi – intercultureel bemiddelaar

Karima Sherzada – intercultureel bemiddelaar

Margot Lavent – intercultureel bemiddelaar en vormingsmedewerker

Mohamad Othman – intercultureel bemiddelaar en vormingsmedewerker

Charlotte Borremans – vormingsmedewerker

Eva Khalil – vormingsmedewerker

Zehra Safak – verbindingsmedewerker Krachtgericht Waas & Dender

Fouad El-Ghraibi – intercultureel bemiddelaar