OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Visie en missie

OTA organiseert ondersteuning via advies, bemiddeling, coaching en vorming voor hulpverleners uit de integrale jeugdhulp die jongeren met een migratieachtergrond begeleiden.

We werken vanuit meerzijdige partijdigheid waarbij we de communicatie tussen de jongere, zijn context en de betrokken hulpverlening willen optimaliseren opdat de jeugdhulp maximaal toegankelijk en doeltreffend is voor deze maatschappelijk kwetsbare cliëntgroep.
  

Kerntaken

De missie wordt gerealiseerd aan de hand van de 2 kerntaken van het OTA :

• Het OTA biedt ondersteuning in dossiers:

  • Via een adviserend consult: advies en informatie.
  • Via een participatief consult: verkennende en herkaderende gesprekken, bemiddeling of actieve participatie in het volledige hulpverleningsproces.

• Het OTA werkt aan deskundigheidsbevordering door het organiseren van vorming en coaching over ‘hulpverlening aan jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond’.

 

Download de Visie en missie Vlaamse OTA’s hier.