OndersteuningsTeam Oost- en West-Vlaanderen

Vacature: ‘Projectmedewerker vluchtelingen’

Als Projectmedewerker Vluchtelingen maak je deel uit van een polyvalent team bemiddelaars dat ingezet wordt binnen de Integrale Jeugdhulp. Je bent een bruggenbouwer tussen jongeren, hun context en hulpverleners. Je doet dat door het hulpverleningstraject te ondersteunen met aandacht voor het cultuursensitieve perspectief en voor efficiënte communicatie. Daarnaast werk je samen met jouw collega’s het vormingsaanbod verder uit. Je geeft occasioneel vormingen en teamcoachingen met als doel de interculturele competenties van hulpverleners werkzaam in de jeugdhulpverlening te vergroten.

Taakomschrijving

 • Je ondersteunt en adviseert hulpverleners over migratiegebonden, interculturele of levensbeschouwelijke invloeden op een gezinssituatie, zowel in individuele casussen alsook casusbesprekingen op teamniveau.
 • Je voert verkennende en herkaderende gesprekken met hulpverleners, jongeren en of gezin/context.
 • Je bemiddelt in conflicten.
 • Je staat in voor een correcte registratie en opvolging van aanmeldingen en dossiers.
 • Je draagt bij tot de (telefonische) bereikbaarheid van de organisatie.
 • Je ontwikkelt nieuw vormingsmateriaal.
 • Je geeft vormingen en teamcoachingen.
 • Je neemt actief deel aan teamoverleg en externe overlegmomenten.
 • Je zorgt voor de correcte uitvoering van administratieve taken (o.a. administratieve opvolging, ingeven statistische gegevens, …)
Gewenst profiel

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands (mondeling + schriftelijk).
 • Je hebt kennis of kan je inleven in de wereld van ‘de vluchteling’ uit het Midden-Oosten.
 • Je spreekt bij voorkeur Klassiek Arabisch.
 • Je hebt bij voorkeur relevante ervaring binnen de (jeugd)hulpverlening.
 • Je hebt een eerste ervaring als vormingsmedewerker achter de rug of je bent gewoon om voor groepen te spreken.
 • Je hebt kennis van de werking van Integrale Jeugdhulp of kan deze kennis stelselmatig verwerven.
 • Je bent je bewust van en je hebt kennis over verschillende referentiekaders om de wereld te begrijpen.

Houding en vaardigheden

 • Je beschikt over de nodige gesprekstechnieken in kader van bemiddeling en conflicthantering.
 • Je hanteert de meervoudige partijdigheid: je kan je inleven in de positie en opdracht van de hulpverlener enerzijds en de leefwereld van de cliënt anderzijds, zonder partij te kiezen.
 • Je voelt je veilig om te spreken voor (grotere) groepen jeugdhulpverleners.
 • Je hebt een goed observatievermogen (verbaal én non-verbaal).
 • Je durft moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken, ook taboe-thema‘s.
 • Je bent respectvol en diplomatisch in de omgang.
 • Je hebt oog voor deontologie en recht op privacy.
 • Je bent flexibel in het opnemen van taken en creatief in het zoeken van oplossingen.
 • Je kan een opdracht autonoom uitvoeren op basis van instructies.
 • Je bent teamgericht.
 • Je kan wanneer nodig werken met co-bemiddelaars en/of tolken.
 • Je bent in staat tot zelfreflectie: het eigen handelen in vraag stellen en bijsturen.

Praktisch

 • Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting of je kan relevante ervaring voorleggen.
 • Je bent bereid tot occasioneel avondwerk.
 • Je bent bereid tot veelvuldige verplaatsingen binnen de provincie Oost- en West-Vlaanderen (en uitzonderlijk daarbuiten).
 • Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B.
Ons aanbod
 • Een deeltijdse (80%) of voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur.
 • Een verloning volgens het loonbarema binnen PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt verrekend.
 • Standplaats: OTA Oost- en West-Vlaanderen, W.Wilsonplein 2, 9000 Gent.
 • Vergoeding woon-werkverkeer of een fietsvergoeding,
 • Extralegale voordelen onder de vorm van maaltijdcheques.
 • Een divers samengesteld team dat je met open armen ontvangt.
Selectieprocedure

Solliciteren gebeurt schriftelijk (motivatiebrief + CV) ter attentie van Arne Van Schoors () en dit ten laatste voor maandagavond 5 juli 2021. Sollicitatiegesprekken gaan door in de week van 12 juli.